Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
Regulamin
Regulamin korzystania z Serwisu Bazar Linuxiarzy.
ZASADY OGÓLNE

1. Portal Bazar Linuxiarzy należy do popularnego Serwisu Linuxiarze.pl

2. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie na Portalu jednocześnie zgadza się na jego publikowanie na stronach należących do Serwisu Linuxiarze.pl.

5. Zabronione jest bez zgody Serwisu Linuxiarze.pl, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści znajdujących się na Portalu Bazar Linuxiarzy.

6. Portal Bazar Linuxiarzy ma prawo do wykorzystywania danych Użytkowników w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług.

7. Korzystając z Bazar Linuxiarzy Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzach wypełnionych na Portalu informacji przez Linuxiarze.pl w celach statystycznych i marketingowych.

ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Użytkownik ma możliwość umieszczania ogłoszenia bezpłatnie, przy wykorzystaniu odpowiednich formularzy dostępnych na Portalu Bazar Linuxiarzy i jest zobowiązany do wypełnienia ich zgodnie z prawdą.

2. Ogłoszenie powinno być zamieszczone tylko w jednym, odpowiednim dziale. Treść ogłoszenia nie może naruszać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego a w szczególności norm prawnych obowiązujących w Polsce.

3. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach muszą odzwierciedlać stan faktyczny i nie mogą wprowadzać w błąd potencjalnych odbiorców.

4. Zabrania się wielokrotnego umieszczanie ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści, jak również powtarzanie tego samego ogłoszenia częściej niż raz na 7 dni.

5. Zabrania się umieszczania w tytule oraz w treści ogłoszeń jakichkolwiek reklam oraz linków prowadzących do stron reklamowanych - przyjmujemy tylko linki w formie tekstowej, bez odsyłacza. Linki w formie odsyłaczy będą usuwane.

6. Szczególnie zakazane jest reklamowanie lub oferowanie następujących towarów:
- broni, materiałów wybuchowych, narkotyków, środków odurzających, leków, paliw, wyrobów tytoniowych, materiałów pornograficznych i usług seksualnych,
- towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa oraz towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
- towarów, które faktycznie nie istnieją,
- ogłoszeń mających na celu sianie nienawiści, używanie słów uznanych za obraźliwe, nawoływanie do rozruchów społecznych i niepokojenie osób trzecich,
- produktów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa innych osób, lub mają na celu wprowadzenie w błąd pozostałych użytkowników
- informacji naruszających dobra osobiste, obraźliwych i wulgarnych
- ogłoszeń wpływających negatywnie na wizerunek Portalu Bazar Linuxiarzy
- serwisów konkurujących z Bazar Linuxiarzy, a w szczególności innych serwisów ogłoszeniowych.

7. Prosimy o rozważne zamieszczanie treści w ogłoszeniach, ponieważ nie można ich już zmieniać po opublikowaniu w Bazar Linuxiarzy (wyjątek stanowi zarejestrowany Użytkownik).

8. Bazar Linuxiarzy zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia ogłoszenia oraz użytkownika w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

PROMOWANIE OGŁOSZEŃ

1. Promowanie ogłoszeń w Portalu Bazar Linuxiarzy odbywa się przy pomocy wyróżnień.

2. Bazar Linuxiarzy dopuszcza możliwość zmiany właściwości wyróżnień ogłoszeń oraz ich cen.

3. Bazar Linuxiarzy nie może zapewnić efektywności przewidywanej przez Użytkownika w zakresie promocji ogłoszeń.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia ogłoszeń nie spełniających podanych kryteriów. Jeśli zostanie dokonana płatność a ogłoszenie nie będzie regulaminowe, pieniądze nie zostaną zwrócone.


Portal Bazar Linuxiarzy promowany jest na: Linuxiarze.pl, Biznes.Linuxiarze.pl, Katalog.Linuxiarze.pl oraz SparkyLinux.org. Nasze serwisy odwiedza co miesiąc blisko 200 000 (real users) z Polski i z Zagranicy, dzięki temu Twoją ofertę mają szansę obejrzeć tysiące użytkowników.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Bazar Linuxiarzy nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych ogłoszeń, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

2. Bazar Linuxiarzy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez błędne podanie informacji lub nieprawdziwych danych, bądź też niedotrzymania umów jednej ze stron.

3. Bazar Linuxiarzy nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Użytkownikami, którzy korzystają z zasobów Portalu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na Użytkowniku Serwisu. W przypadku wywiązania się sporu pomiędzy uczestnikami transakcji, w której pośredniczył Portal Bazar Linuxiarzy zastrzegamy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.

4. Bazar Linuxiarzy nie może zagwarantować, ciągłości czy też bezbłędności funkcjonowania Portalu.

5. Portal zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w sytuacji jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Portal Bazar Linuxiarzy zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu, usuwania czasowego lub stałego Użytkowników nie przestrzegających postanowień powyższego regulaminu oraz ofert przez nich składanych, również za pośrednictwem innych użytkowników. Bazar Linuxiarzy zastrzega także możliwość zmiany postanowień zawartych w niniejszym regulaminie bez konieczności informowania o tym zainteresowane strony.

2. Wgląd do regulaminu jest stały a jego aktualna forma znajduje się na stronie http://bazar.linuxiarze.pl/regulamin/

Nowy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na Portalu Bazar Linuxiarzy

Rejestrując się i korzystając z naszego Portalu zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Dobrowolnie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (w celu promowania usług i produktów w ramach usług świadczonych przez Linuxiarze.pl i ich partnerów) oraz otrzymywanie informacji handlowych.

Linuxiarze.pl nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia bądź przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 

Reklama